O nás

Posláním spolku je provozování Rodinného a mateřského centra jako centra pro posilování role společenství rodiny s dětmi, primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní zapojování rodin do života v komunitě a stavět svoji činnost na principu svépomocných skupin.

Předmět činnosti

a) Poskytuje veřejný prostor pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných, seniorů a        široké veřejnosti

b) organizuje pravidelné i nepravidelné programy pro aktivaci rodin a aktivity pro děti,  dospělé a seniory.

c) organizuje a poskytuje vzdělávací činnost a programy pro děti, mládež, rodiče i      prarodiče z oblastí psychologie, pedagogiky, hygieny, medicíny, ekologie, logopedie, estetiky a z dalších oblastí využitelných při péči a výchově dětí. Centrum bude tak fungovat jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.

d) poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny, zřizuje svépomocné skupiny a poskytuje služby rodičům za účelem prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti

e) poskytování prostoru rodinám pro konzultaci vlastních problémů na laické i odborné úrovni a pro rodinné aktivity (dětské oslavy).

f) poskytuje služby péče o děti,(krátkodobé hlídání), volnočasové aktivity dětí a mládeže (kroužky pro děti, příměstské tábory, dětské oslavy aj.), výukové programy pro mateřské a základní školy a školní družiny, a organizuje pohybové aktivity pro děti, mládež, rodiče, seniory(cvičení rodičů, rodičů s dětmi, seniorů)

g) organizuje pobytové aktivity pro děti, mládež, rodiče, seniory (tábory, víkendové pobyty)

h) vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost

i) pořádá akce pro širokou veřejnost

j) poskytuje služby péče, vzdělávací činnost, poradenství, aktivizaci osob s postižením a vytváří prostor pro jejich setkávání

k) spolupracuje s dalšími organizacemi v komunitě, médii i s představiteli obce

l) iniciuje a podporuje aktivity zaměřené na obnovu tradic, kultury a památek

m) podporuje prorodinné aktivity a služby

n) provozuje canisterapeutické centrum – canisterapii pro (zdravé i hendikepované) děti, dospělé a seniory

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018 – MC Slavičín

Výroční zpráva 2019 – MC Slavičín

 

Komentáře nejsou povoleny.