Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉHO CENTRA SLAVIČÍN

 1. Každý návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem.
 2. V celém prostoru MC je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 3. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat tento řád, mohou být z MC vykázáni.
 4. Kočárky lze zanechat v chodbě vedle dveří do MC.
 5. Obuv a svršky je možné odložit v šatně MC.
 6. Po příchodu se návštěvník zapíše do knihy návštěv a zaplatí vstupné za rodinu 20 Kč.
 7. Návštěvníci mají k dispozici hernu, kuchyňku, toalety a šatnu v přízemí. Je zakázáno chodit s dětmi po škole. V kuchyňce lze uvařit čaj, kávu (rychlovarná konvice) a je zde připravená i mikrovlnná trouba k ohřevu jídla. Po použití je třeba všechny spotřebiče vypnout a umýt po sobě nádobí. Příspěvek za kávu nebo čaj vhodí návštěvník do pokladničky umístěné přímo v kuchyňce.
 8. Odpovědnost za své děti nesou rodiče (nebo doprovod dětí) po celou dobu pobytu v MC.
 9. Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v MC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu).
 10. Pracovnice MC je kompetentní rodiče nemocného dítěte upozornit a doporučit mu ukončit návštěvu MC.
 11. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně, a aby neubližovaly ostatním dětem. Pokud se stane, že dítě hračku  poškodí nebo zničí, přineste za ni jako náhradu hračku jinou.
 12. Za věci, které necháte v MC ležet bez dozoru, neručíme.
 13. Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím a krmit děti v terapeutickém bazénu. Svačinky se konzumují na vyhrazeném místě.
 14. Nedávejte jídlo – zvláště cukrovinky – cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. Jídlo po svém dítěti ukliďte.
 15. V MC je k dispozici nočník a WC. Vždy své dítě doprovoďte na WC kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte.
 16. Použité plenky vhazujte do koše označeného „PLENY“.
 17. Návštěvníkům MC je k dispozici návštěvní kniha, kam mohou poznamenat své připomínky, názory, nebo nápady.

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Naší snahou je udržet v MC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit dalším návštěvníkům. Dodržováním pravidel respektujeme ostatní návštěvníky a učíme děti příkladem.

Odpovědná osoba:
Bc. Simona Goňová, DiS., Mgr. Lenka Tomečková, Mgr. Eva Tkadlecová

Ve Slavičíně 22. 4. 2010


Komentáře nejsou povoleny.